Disclaimer

Algemeen

Nancy Linscheer Resonance (h.o.d.n. RESONANCE), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33241052, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.resonance.nl en www.online.resonance.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hier van openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met
onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Resonance streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Resonance aanvaardt om die reden in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.
Resonance kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.
Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Resonance niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer kun je e-mailen naar nl@resonance.nl