Privacyverklaring:

Nancy Linscheer Resonance (h.o.d.n. RESONANCE)

gevestigd aan de Zuiderakerweg 92 1069MK Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nancy Linscheer – nl@resonance.nl
https://www.resonance.nl
0031 (0)6 53647484

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Resonance verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP adres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina op onze website, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonlijke gegevens

– Om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt
– Verzenden van nieuwsbrieven en/of andere mailings
– Inschrijving en kunnen uitvoeren van alle cursussen, workshops, opleidingen
– M.b.t. alle afspraken inzake readings, healings en coaching
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van je betaling(en)
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaartermijnen

Resonance zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn(en) is afhankelijk van relevantie en noodzakelijkheid. Je kunt je op ieder moment afmelden voor berichten, reclame, nieuwsbrieven of anderszins.

Resonance maakt, indien gewenst audio opnames van (reading-) sessies. Deze opnames worden je toegezonden en na 3 maanden verwijderd. Audio opnames van reading sessies door studenten in opleiding vallen onder hun verantwoordelijkheid en worden door hen na 3 maanden verwijderd.

Delen met anderen

Resonance verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je (denk aan docenten van cursussen en opleidingen), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Resonance gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Resonance maakt soms gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Resonance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nl@resonance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Resonance wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Resonance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met nl@resonance.nl